Bij de Vijvers

Drie doelstellingen:

Vernieuwing van het verkeersplan: het project beoogt de vermindering van het doorgaand verkeer op de boswachterslaan. De hoek die gevormd wordt door Terhulpensesteenweg en de Buksboomstraat is inderdaad een belangrijk kruispunt: sommige forenzen gebruiken het als een kortere weg om Vorstlaan te bereiken.

Aanleg van een voetgangersplein: deze ruimte, die hoofdzakelijk door voertuigen wordt gebruikt, verdient een evenwichtiger verdeling tussen de verschillende gebruikers. Het is de bedoeling een voetgangersplein aan te leggen zodat burgers en plaatselijke actoren het gebied kunnen heroveren voor initiatieven, evenementen, ontmoetingen, enz. en om uitwisselingen te bevorderen.

Verbetering van de woonomgeving: de vergrijzende plek heeft een grondige opfrisbeurt nodig, zelfs een mooie metamorfose, om de gezelligheid te ontwikkelen!

Festiviteiten en activiteiten:

De gemeente is verheugd te kunnen rekenen op het enthousiasme van de inwoners, de winkeliers en de plaatselijke verenigingen. Omdat we er samen een feestelijke week van willen maken, zullen er veel activiteiten en evenementen worden aangeboden: fietsreparaties, workshop nestkastjes bouwen, concerten, wandelingen en bezoeken, fietsruil, danslessen, damspelletjes, avondmarkt, verkoop van eten en drinken...