Een doorgangsbewijs verkrijgen

Tijdens de Autoloze Zondag is alle gemotoriseerd volledig verboden in het hele Brussels Hoofdstedelijk gewest van 9u30 tot 19 uur.

Bepaalde uitzonderlijke situaties kunnen niettemin het gebruik van de wagen noodzakelijk maken. Daarvoor kan je bij de gemeente een doorgangsbewijs aanvragen. Dat kan je verkrijgen na analyse van de situatie. De gemeente heeft het recht om elke aanvraag te aanvaarden of de weigeren op basis van het specifieke geval. De voorbeelden hieronder mag je niet als garantie beschouwen voor het verkrijgen van een doorgangsbewijs.

 • Traject naar of van de luchthaven: Je kan een doorgangsbewijs aanvragen om iemand naar of van de luchthaven te voeren, als die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Leg daarvoor een kopie van het vliegticket of een bewijs van de vluchtreservatie voor.
 • Verhuis of transport van hinderlijke of breekbare voorwerpen: Omdat iedereen de datum van de Autoloze Zondag kent, vragen we je om je organisatie aan te passen en je verhuis op een andere dag of buiten de uren van de Autoloze Zondag te plannen (voor 9u30 en na 19 uur). Mocht het toch onmogelijk zijn om je verhuis op een andere dag of op andere uren te plannen (Leg daarvoor een bewijs voor van de reservatie van materiaal die niet geannuleerd kan worden.), dan kan je een doorgangsbewijs aanvragen.
 • Deelname aan een brocante of een markt: Net als voor een verhuis raden we je aan om je te verplaatsen buiten de uren van het rijverbod. Als dit echt niet mogelijk is, kan je bij je gemeente een doorgangsbewijs aanvragen.
 • De uitoefening van je beroep waarbij je beschikbaar moet zijn voor noodoproepen. Bijvoorbeeld: staatsveiligheid, nationale defensie, dokter met wachtdienst …

Bepaalde uitzonderlijke gevallen geven het recht je te verplaatsen zonder doorgangsbewijs:

 • Mensen met een handicap mogen zich met de wagen verplaatsen als ze op dat moment hun kaart kunnen voorleggen. Vervoerd worden door een derde persoon is ook toegelaten als de persoon met een handicap zich in de wagen bevindt.
 • Zwangere vrouwen mogen zich zonder doorgangsbewijs met de wagen verplaatsen om naar het ziekenhuis of de materniteit te rijden voor de bevalling. Je kan ook vooraf een doorgangsbewijs bij de gemeente aanvragen als je je om medische redenen enkel met de wagen kan verplaatsen. Daarvoor moet je wel een medisch attest voorleggen.
 • Dringende verplaatsingen of medische urgenties bij vertoon van een medisch attest.

Als je in Brussel woont, dien dan je aanvraag voor een doorgangsbewijs in bij jouw gemeentehuis.

Als je niet in Brussel woont, dien dan je aanvraag voor een doorgangsbewijs in bij het gemeentehuis van je bestemming.

ELSENE

Dienst Bevolking

Elsensesteenweg 172 
1050 Elsene
T. 02 515 66 01
F. 02 515 66 60

bevolking@elsene.brussels 

Aanvraag enkel via voorziene formulier, beschikbaar online en ter plaatse.
Uitzonderlijke toelating af te halen ter plaatse.

Formulieren en info beschikbaar op www.elsene.be 

GANSHOREN

Dienst Mobiliteit - Gemeentelijke administratie
Keizer Karellaan 140
1083 Ganshoren

Schriftelijke aanvraag.
De pasjes worden per post opgestuurd, tenzij de aanvrager aangeeft ze in het gemeentehuis te komen afhalen.

JETTE

Marie-Hélène Yannakas
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
T. 02 423 12 82
myannakas@jette.brussels

Aanvraag via het voorziene formulier, online en ter plaatse beschikbaar.

Pasjes ter plaatse af te halen.
Formulieren en info op www.jette.be  

OUDERGEM

Kabinet van de Burgemeester 

Ingrid VENIER
Emile Idierstraat 12 – 4de verdieping – bureau 425
1160 Oudergem
T. 02/676.48.33

derog@auderghem.brussels

Schriftelijke aanvraag vanaf 28 augustus.

SCHAARBEEK

Dien je aanvraag in:

 • Via de persoonlijke ruimte www.1030.be/nlvanaf 15 augustus tot en met 13 september.
 • Of in het stadhuis, kantoor 2.29, vanaf 6 tot en met 13 september tussen 9 en 12u30.

Aanvragen ingediend na 13 september worden niet meer behandeld.

Haal je doorgangsbewijs af in het stadhuis, ingang PMR, tussen 9u00 en 15u45, van maandag tot en met vrijdag, tot en met donderdag 14 september.

SINT-AGATHA-BERCHEM

Gemeentelijke administratie

Koning Albertlaan 33
1082 Sint-Agatha-Berchem
T. 02 464 04 11

Schriftelijke aanvraag bij de burgemeester of ter plaatse bij het gemeentesecretariaat.

SINT-JANS-MOLENBEEK

Dienst Mobiliteit

Opzichterstraat 63-65 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
T. 02 412 37 46

mobilite@molenbeek.irisnet.be  

OPGELET !! 

Begindatum voor het indienen van aanvragen: maandag 21 augustus 2023
Einddatum voor het indienen van aanvragen: dinsdag 12 september 2023

De aanvragen moeten per mail gebeuren via mobiliteit@molenbeek.irisnet.be, door middel van het formulier op de website van de gemeente. De pasjes kunnen uitsluitend afgehaald worden aan het loket van de dienst Signalisatie, Opzichterstraat, 63-65, enkel tijdens de week van 11 tot 15 september van 14u tot 16u. Het doorlatingsbewijs zal, aan de aanvrager of aan de houder van de door hem ondertekende volmacht, enkel op vertoon van de identiteitskaart, overhandigd worden.

Doorlatingspasjes kunnen ook via irisbox aangevraagd worden vanaf 21 augustus 2023.

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Dienst Studie Wegennet en GIS 

Nadège SOCQUET
Stokkelsesteenweg 80
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

T. 02 774 35 27
F. 02 774 36 27
Mailadres: autolozezondag@woluwe1200.be

Voor bedrijven:

De aanvragen moeten gezamenlijk ingediend worden en zullen exclusief ingediend worden door middel van een Excel-file beschikbaar op aanvraag per e-mail op het adres autolozezondag@woluwe1200.be. De files moeten ten laatste op vrijdag 8 september 2023 per e-mail op hetzelfde adres worden ingediend.

Voor privépersonen:

De aanvraagformulieren kunnen verkregen worden vanaf maandag 21 augustus 2023,

 • op de website van de gemeente: www.woluwe1200.be
 • aan het onthaal van het gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2.
 • aan het loket van de afdeling Studie Wegennet en GIS (Wolu Techni-Cité, Stokkelsesteenweg 80, in augustus van 7u30 tot 14u30 en in september van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30).

De volledige aanvragen (formulier en bewijsstuk) moeten ingediend worden voor 16u30, woensdag 13 september 2023,

 • per e-mail op het adres: autolozezondag@woluwe1200.be
 • per post: Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, Afdeling Studie Wegennet en GIS, Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
 • of rechtstreeks aan het loket van de afdeling Studie Wegennet en GIS in Wolu Techni-Cité, Stokkelsesteenweg 80 tijdens de bovenvermelde uren.

De uitzonderingen zullen rechtstreeks en uitsluitend worden afgeleverd aan het loket van de afdeling Studie Wegennet en GIS op Wolu Techni-Cité.

SINT-PIETERS-WOLUWE

Loket "Parkeerkaarten"
Gemeentebestuur

Charles Thielemanslaan 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe
T. 02 773 07 49 

De aanvragen moeten ingediend worden hetzij ter plaatse, hetzij via Irisbox.
De doorgangspasjes zullen uitsluitend worden afgeleverd aan het loket "Parkeerkaarten"

STAD BRUSSEL

Aanvragen kunnen afgeleverd worden voor:

Voor privépersonen

Alleen via het online formulier: vanaf 7 augustus 2023 en tot 08 september 2023 (om 13:00 uur): https://www.brussel.be/doorgangsbewijs-autoloze-zondag 

U wordt per e-mail op de hoogte gesteld zodra uw verzoek is verwerkt.
Alle doorgangsbewijzen kunnen worden afgehaald op het volgende adres:

Brucity, administratief centrum van de Stad Brussel, Hallenstraat 4 in 1000 Brussel (aan het onthaal). 

Voor bedrijven

Voor bedrijven gevestigd op het grondgebied van de Stad Brussel:
enkel via het online formulier - van 24 juli 2023 en tot 08 september 2023 (om 13:00 uur):

https://www.brussel.be/doorgangsbewijs-autoloze-zondag

Let op: alle doorgangsbewijzen moeten opgehaald worden (Brucity Centre administratief centrum) ter plaatse tot 15 september om 13u00. 

UKKEL

Administratief centrum van Ukkel
Dienst Mobiliteit

Stallestraat, 77 – 1180 UKKEL

T. 02 605 18 95 - 02 605 18 96
journeesansvoiture@uccle.brussels

Alleen aanvragen via het meegeleverde formulier, online beschikbaar.
Formulieren en informatie beschikbaar op www.ukkel.be vanaf 14/08/2023.

Vrijstelling ter plaatse in te trekken. 

VORST

Aanvraag per IRISBOX
Geen permanentie ter plaatse.

Afhalen pasjes (alleen op afspraak!)
Technisch centrum 
Brusselsesteenweg 112
1190 Vorst