Evere Dorp

Een dorp samengesteld uit een aantal stands van verschillende verenigingen en ondernemingen die rechtstreeks te maken hebben met mobiliteit in Brussel. Het is de bedoeling om het aanwezige publiek op die dag zoveel mogelijk warm te maken voor de zachte mobiliteit (met de fiets, het openbaar vervoer of te voet) door infofolders uit te delen die we ontvangen van Brussel Mobiliteit of MIVB.


We maken ook van de gelegenheid gebruik om in gesprek te gaan met de burgers, hun vragen te beantwoorden en uit te leggen wat het opzet van de Week van de Mobiliteit inhoudt.