Dorp van de Mobiliteit – Autoloze zondag 2023

De gemeentelijke diensten willen de bevolking bewust maken dat de mobiliteit in de gemeente moet evolueren. Er zal een grote mobiliteitsstand worden geplaatst in het dorp. Het doel is om de mensen te sensibiliseren inzake de mobiliteit.

De Dienst Preventie zal ook over een stand beschikken. De lokale cel GRACQ zal ook aanwezig zijn.

De gemeentelijke verengingen zullen ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit evenement. Verschillende animaties zullen worden voorzien gedurende de hele dag, uitgezonderd zone die dienst zal doen als ontspanningszone.