Er zijn zoveel goeie redenen om de Stad 30 te willen!

Stad 30, da’s snel uitgelegd.
Vanaf 1 januari 2021 wordt het de regel om in de straten van de hoofdstad maximaal 30 km/u te rijden, op enkele uitzonderingen na:
de grote verkeersassen (50 km/u) en
de ontmoetingszones (20 km/u).

Minder stress en meer veiligheid op straat
Minder geluidshinder
Minder ongevallen
Minder zwaargekwetsten en doden
Ruimte beter verdeeld onder voetgangers, fietsers en automobilisten
Meer plaats voor zachte mobiliteit
Vlotter verkeer voor iedereen
Positieve impact op de gezondheid
Aangenamer

Stad 30 =
meer verkeersveiligheid

30 km/u betekent ook meer veiligheid voor automobilisten:

bij een aanrijding vervult de veiligheidsgordel perfect zijn beschermende rol, zonder bijkomende schade.

Stad 30

Trager verkeer + betere verdeling van de ruimte in de stad
+ meer plaats voor actieve mobiliteit en multimodaliteit
=
- minder geluid
- minder ongevallen
- minder stress

+ meer levenskwaliteit
+ meer gezelligheid
+ meer veiligheid
+ meer gezondheid