Maak van Brussel een stad voor kinderen.

Op dit moment verhindert de openbare ruimte in Brussel kinderen nog al te vaak vrij te kunnen bewegen en in open lucht te kunnen spelen.

In het Brussels Gewest heeft 60 % van de gezinnen geen tuin en geen terras.

Bijna 70 % van de openbare ruimte is niet voldoende afgestemd op kinderen. Het wordt hoog tijd dat we onze pleinen en onze straten aanpassen aan kinderen en jongeren. Brussel Mobiliteit en de gemeenten werken hand in hand aan deze missie, zodat dit echt een kindvriendelijke stad wordt!

 

Een stad voor kinderen

In het Brussels Gewest wonen 275.563 kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar. Samen maken zij 22 % uit van de bevolking van de hoofdstad. En samen hebben zij specifieke noden en rechten op het vlak van mobiliteit.

Buiten kunnen spelen, te voet of met de fiets naar school kunnen gaan, zich veilig voelen in hun wijk: het zijn essentiële voorwaarden voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen, zodat ze helemaal open kunnen bloeien.

 

Een kindvriendelijke stad is een van de grootste prioriteiten van Brussel Mobiliteit:

 

Het Good Move plan

Het is de doelstelling van het Good Move plan om te evolueren naar actievere mobiliteit voor iedereen, ook voor kinderen. Dat verbetert trouwens hun concentratie, hun gezondheid en hun zelfstandigheid.

 

De Stad 30 km/u

Een stad waar gemotoriseerde voertuigen minder snel rijden is primordiaal voor de veiligheid, de zelfstandigheid en de mobiliteit van kinderen.

 • Zo’n stad moedigt actieve mobiliteit en intermodaliteit aan: tram, bus, metro + fiets + stappen) 
 • Zo’n stad zorgt ervoor dat de gevolgen van een ongeval tussen een gemotoriseerd voertuig en een kind minder ernstig zijn.

 

De infrastructuur voor voetgangers en fietsers

Om kinderen veilig te laten circuleren in de stad en hen progressief meer autonomie te geven, is de ontwikkeling noodzakelijk van:

 • Pleinen en voetpaden waar ze veilig kunnen stappen
 • Fietspaden waarop ze kunnen fietsen buiten het bereik van auto’s
 • Kwaliteitsvol openbaar vervoer

Brussel Mobiliteit en de gemeenten werken samen aan de verbetering van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers.

 

Autoluwe wijken

Een autoluwe wijk is een perimeter waarvoor een nieuw circulatieplan geldt dat voorrang geeft aan lokale en actieve mobiliteit en aan plaatselijk openbaar vervoer. Doorgaand gemotoriseerd wordt er ontmoedigd. Alle voorrang gaat naar de levenskwaliteit van de bewoners, de bezoekers en al wie er komt werken.

Autoluwe wijken bieden heel wat voordelen voor iedereen, en vooral voor kinderen!

 

Schoolstraten

Een schoolstraat is een straat die ligt aan de ingang van een school en die bij het begin en op het einde van de schooldag tijdelijk afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer.

Een schoolstraat biedt aan de kinderen van de school:

 • minder autoverkeer en dus minder gevaar
 • minder luchtvervuiling en dus gezondere lucht om in te ademen

33 scholen in het Brussels Gewest hebben al een schoolstraat en er staan 25 nieuwe projecten in de steigers.

 

Het Schoolvervoerplan

Het Schoolvervoerplan (SVP) helpt scholen hun verplaatsingen actiever en veiliger te maken, zowel voor de leerlingen, hun ouders als de leerkrachten van de school.

 • 270 scholen werken actief aan een Schoolvervoerplan (2022).
 • In 2020 verplaatste 40 % van de lagereschoolkinderen zich op een actieve manier tussen thuis en de school.
 • Deze cijfers zullen in de toekomst verder positief evolueren.

 

Een kindvriendelijke stad, daar is iedereen bij betrokken:

 • Het Brussels Gewest en Brussel Mobiliteit

 • Gemeenten

 • Ouders

 • Leerkrachten

 • Kinderen en jongeren

De Week van de Mobiliteit 2022 in het Brussels Gewest is een ideale gelegenheid om iedereen te herinneren aan de doelstellingen en de mogelijkheden om onze stad kindvriendelijker te maken.

 

Om meer te weten over de beste middelen om je te verplaatsen in het Brussels Gewest:

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/zich-verplaatsen